Повече от 5 години Chess Mix издава най-богатата периодична база данни с шахматни партии "10 Days"

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 646 : 01.04.2021

партии 3611
Турнири 41

Вижте всички включени турнири

Bouhjar TUN, BICA Blitz March 2021

Rank SNo.   Name             Rtg FED Pts Res. 
  1  1 IM Boudriga Mohamed Ali    2264 TUN 8  0  
  2  13 CM Ben Ammar Mohamed      1814 TUN 7½  ½  
  3  14   Ben Brahem Aymen      1812 TUN 7½  ½  
  4  2   Cheikh Mhamed Kamel     2123 TUN 7  0  
  5  24   Ben Abbes Ayoub       1568 TUN 7  0  
  6  66   Sayah Wassim          0 TUN 7  0  
  7  7 CM Chouchane Amine       1945 TUN 6½  0  
  8  3   Mabrouk Fathi        2086 TUN 6½  0  
  9  10   Nouira Najeh        1897 TUN 6½  0  
 10  15   Noumi Amir         1734 TUN 6  0  
 11  6   Kaabi Iheb         1991 TUN 6  0  
 12  60   Laagab Mhamed         0 TUN 6  0  
 13  5   Bourkhis Adnen       2005 TUN 6  0  
 14  23   Zouari Mohanned       1576 TUN 6  0  
 15  18   Khadhraoui Ramzi      1616 TUN 6  0  
 16  9   Gadhab Tarek        1905 TUN 6  0  
 17  8   Zenaidi Kais        1927 TUN 5½  0  
 18  22   Mimouna Issam        1583 TUN 5½  0  
 19  68   Tka Adnene           0 TUN 5½  0  
 20  73   Zenaidi Mokhtar        0 TUN 5½  0  
 21  16   Tamzali Mahjoub       1672 TUN 5  0  
 22  28   Barrani Adem        1402 TUN 5  0  
 23  61   Lahmar Mohamed Ali       0 TUN 5  0  
 24  12   Samali Abdelhamid      1829 TUN 5  0  
 25  32   Neggaz Louey        1330 TUN 5  0  
 26  29   Achour Oussama       1393 TUN 5  0  
 27  40   Ben Ameur Mohamed Ali     0 TUN 5  0  
 28  17   Malki Mounir        1669 TUN 5  0  
 29  11   Alzantuti Yousef      1859 LBA 5  0  
 30  52   Gharsellaoui Hamdi       0 TUN 5  0  
 31  64   Sassi Ahmed          0 TUN 5  0  
 32  39   Zenaidi Mohtadi       1062 TUN 5  0  
 33  25   Lahmar Chaima        1561 TUN 5  0  
 34  35   Gamha Sadok         1315 TUN 5  0  
 35  44   Bribech Mohamed Adnene     0 TUN 5  0  
 36  21   Khemiri Mohamed Dhia Eddine 1593 TUN 5  0  
 37  36   Gamha Yasmine        1179 TUN 4½  ½  
 38  19   Turki Aymen         1606 TUN 4½  ½  
 39  45   Charrahi Youssef        0 TUN 4  0  
 40  27 WCM Hwass Zaineb        1426 TUN 4  0  
 41  26   Tareq Dawik         1481 PLE 4  0  
    34   Zenaidi Sadok        1316 TUN 4  0  
 43  41   Ben Bdira Houssein       0 TUN 4  0  
 44  20   Ben Kahla Tahar       1600 TUN 4  0  
 45  30   Chouchane Hichem      1373 TUN 4  0  
 46  65   Sayah Nabil          0 TUN 4  0  
 47  31   Jguiel Ahmed        1360 TUN 4  0  
 48  47   Dahman Mohamed Amin      0 TUN 4  0  
 49  58   Jaballah Mohamed        0 TUN 4  0  
 50  49   Ftita Mohamed         0 TUN 4  0  
 51  43   Boumrifek Najeh        0 TUN 4  0  
 52  56   Hmida Haythem         0 TUN 4  0  
 53  42   Bou Issa Hamza         0 TUN 4  0  
 54  72   Zenaidi Fatma Ezzahra     0 TUN 4  0  
 55  4   Daami Brahim        2016 TUN 3½  0  
 56  38   Zarrouk Zaid        1073 TUN 3  0  
 57  50   Gaddour Wassim         0 TUN 3  0  
 58  57   Hsouna Fedi          0 TUN 3  0  
 59  54   Hassani Helmi         0 TUN 3  0  
 60  37   Hwass Amina         1099 TUN 3  0  
 61  67   Sfar Chaabaine Sfar      0 TUN 3  0  
 62  63   Nacef Mohamed Khalil      0 TUN 3  0  
 63  46   Daami Mohamed         0 TUN 3  0  
 64  55   Hezbri Abderrahmen       0 TUN 3  0  
 65  59   Khouaja Nacir         0 TUN 3  0  
 66  69   Trimech Montassar       0 TUN 2  0  
 67  53   Haddad Mohamed Ameur      0 TUN 2  0  
 68  71   Zenaidi Aicha         0 TUN 2  0  
 69  51   Garfi Rayen          0 TUN 1  0  
 70  48   Farhat Sofien         0 TUN 1  0  
 71  62   Motallah Yahia         0 TUN 1  0  
 72  70   Zarrad Ala Eddine       0 TUN 1  0  
 73  33   Jerraya Youssef       1320 TUN 0  0 


 


Вход

Потребителско име Парола

Ако още нямате абонамент:
и ще получите неограничен достъп до
 • Най-пълният календар с турнири по шахмат
 • Най-богатото периодично издание за шахматни партии
за $ 24.99 / година