English Deutsch Française Español Italiano Русский Български
УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ
на ChessMix.bg

ChessMix.bg е уебсайт, достъпен за всеки, който се съгласи да се придържа към изложените по-долу условия. ChessMix.bg си запазва правото да променя природата на тези отношения по всяко време и поради различни причини. На посетител, който наруши тези условия може да бъде анулиран неговият акаунт и да бъде лишен завинаги от възможност за регистрация в ChessMix.bg.

 

С РЕГИСТРАЦИЯТА СИ ВИЕ ЗАЯВЯВАТЕ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ДА СЕ ОБВЪРЖЕТЕ С УСЛОВИЯТА НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ.

 

ПРИЗНАВАНЕ И СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБСЛУЖВАНЕ
Услугите на ChessMix.bg ("Услуги"), притежавани и обслужвани от ChessMix.bg се предлагат на Вас ("Потребител") при условията на това споразумение, както и при операционните правила, които може да бъдат публикувани от ChessMix.bg.

 

ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА НА ОБСЛУЖВАНЕ
ChessMix.bg си запазва правото да променя тези условия. При всяка промяна ChessMix.bg ще Ви уведоми чрез е-майл или оповестявайки промените на уебсайта. Ако в този случай "Потребителят" продължи да ползва "Услугите" на ChessMix.bg то той се задължава да спазва и съответните модификации в Условията.

 

ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И КОНФЕДИЦИАЛНОСТ
Политиката на ChessMix.bg е да уважава правото на конфиденциалност на Потребителя. ChessMix.bg няма да разкрива каквато и да е информация за Потребителя, освен ако: (1) Потребителя изрично се обърне към ChessMix.bg с молба за оповестяване на информация, която да се оповести чрез "Услугите" на ChessMix.bg, или (2) От ChessMix.bg се изиска от оторизираните органи разкриването на такава информация в съответствие с действаща законова уредба, касаеща ChessMix.bg.

 

Политиката на ChessMix.bg е да не преглежда и цензурира каквато и да е информация или комуникации, но си запазва правото и отговорността за отстраняване на информация или реплики, които ChessMix.bg прецени като вредни, обидни, аморални, неетични или нарушаващи по някакъв начин валидните в съответния момент правила на ChessMix.bg.

 

ChessMix.bg не носи отговорност ако изтече информация в резултат на техническа повреда или човешка грешка.

 

ЧЛЕНСКИ АКАУНТ, ПАРОЛА, СИГУРНОСТ
"Потребителят" е съгласен ChessMix.bg да съхранява паролата му в базата данни в шифрован вид, така че, никой, дори и ChessMix.bg да не може да я прочете. В случай, че "Потребителят" забрави паролата си, автоматично ще му бъде изготвена нова и ще му бъде изпратена на "потребителския" е-майл.

 

Вие носите цялата отговорност, ако не опазите в тайна Вашите парола или акаунт. Освен това носите пълната отговорност за всички дейности протичащи на Вашия акаунт.

 

Можете да смените паролата си по всяко време, следвайки инструкциите.

 

ChessMix.bg ще обсъжда всички възникнали Ваши въпроси, свързани с акаунта Ви само чрез е-майл адреса, регистриран в този акаунт. Молби за информация или действия от всеки друг е-майл ще бъдат отхвърляни.

 

ОТКАЗ ОТ ПОЕМАНЕ НА ГАРАНЦИИ
РЕГИСТРИРАНИЯТ ЧЛЕН ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВА ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ДА СТАВА НА НЕГОВ СОБСТВЕН РИСК.

 

ChessMix.bg ИЗРИЧНО НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ, ЧЕ УСЛУГАТА ЩЕ ОТГОВАРЯ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ЩЕ БЪДЕ БЕЗ ПРЕКЪСВАНИЯ, РЕДОВНА, СИГУРНА ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, НИТО ПЪК ChessMix.bg ДАВА ГАРАНЦИИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ ОТ ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА, ЗА ТОЧНОСТТА И НАДЕЖДНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, ПОЛУЧЕНА В РЕЗУЛТАТ ПОЛЗВАНЕТО УСЛУГИТЕ НА ChessMix.bg.

 

РЕГИСТРИРАНИЯТ ЧЛЕН РАЗБИРА И СЕ СЪГЛАСЯВА. ЧЕ СВАЛЯНЕТО НА ВСЕКИ МАТЕРИАЛ И ДАННИ ИЛИ ПРИДОБИВАНЕТО ИМ ПО ДРУГ НАЧИН, ПОСРЕДСВОМ ПОЛЗВАНЕТО УСЛУГИТЕ НА ChessMix.bg Е НА НЕГОВА ОТГОВОРНОСТ И РИСК И ЕДИНСТВЕНО В НЕГО Е ПРИЧИНАТА, АКО В РЕЗУЛТАТ СВАЛЯНЕТО НА ТАКЪВ МАТЕРИАЛ ИЛИ ДАННИ, ПОЛУЧИ ПОВРЕДА В КОМПЮТЪРНАТА СИ СИСТЕМА ИЛИ ЗАГУБИ ИНФОРМАЦИЯ.

 

ChessMix.bg НЕ ПОЕМА ГАРАНЦИИ ОТНОСНО СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ, ЗАКУПЕНИ ИЛИ ПРИДОБИТИ ПОСРЕДТВОМ УСЛУГИТЕ И ТРАНЗАКЦИИТЕ НА ChessMix.bg.

 

НИКАКЪВ СЪВЕТ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, НЕЗАВИСИМО УСТНИ ИЛИ ПИСМЕНИ, ПРИДОБИТИ ОТ РЕГИСТРИРАНИЯТ ЧЛЕН, НЕ СЪДЪРЖА ГАРАНЦИЯ, ОСВЕН АКО ТОВА НЕ БЪДЕ ИЗРИЧНО УПОМЕНАТО.

 

ЮРИСДИКЦИИТЕ НА НЯКОИ ДЪРЖАВИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ПЪЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВЕ ГАРАНЦИИ, ТАКА ЧЕ Е ВЪЗМОЖНО НЯКОЕ ОТ ГОРНИТЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ ДА НЕ ВАЖИ ЗА ВАС.

 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
ChessMix.bg НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВАТО И ДА Е ПРЯКА, НЕПРЯКА, СЛУЧАЙНА, СПЕЦИАЛНА ИЛИ ПОСЛЕДВАЩА ВРЕДИ, ПОЛУЧНИ ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕСПОСОБНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА УСЛУГИТЕ ИЛИ ТАКИВА ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ НЕГОВ НЕПОЗВОЛЕН ДОСТЪП ИЛИ ПРОМЯНА В ЧЛЕНСКИТЕ ДАННИ, ВКЛЮЧВАЙКИ И ВРЕДИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, УПОТРЕБА НА ДАННИ ИЛИ ДРУГИ ПОДОБНИ, ДОРИ АКО ChessMix.bg Е БИЛ УВЕДОМЕН ЗА ВЪЗМОЖНОТО ВЪЗНИКВАНЕ НА ТАКИВА ВРЕДИ.

 

ЮРИСДИКЦИИТЕ НА НЯКОИ ДЪРЖАВИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ПЪЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВЕ ГАРАНЦИИ, ТАКА ЧЕ Е ВЪЗМОЖНО НЯКОЕ ОТ ГОРНИТЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ ДА НЕ ВАЖИ ЗА ВАС.

 


Вход

Потребителско име Парола

Ако още нямате абонамент:
и ще получите неограничен достъп до
  • Най-пълният календар с турнири по шахмат
  • Най-богатото периодично издание за шахматни партии
за $ 24.99 / година